Prejsť na obsah
03. 05. 2023

Dvojdňový odborný workshop: Plán pre Košice

V dňoch 20. až 21. apríla sa konalo na magistráte mesta Košice pracovné stretnutie k novému územnému plánu. Okrem spracovateľov územného plánu z ÚHA na túto tému diskutovali odborníci na dopravu, životné prostredie, sociálne bývanie, zástupcovia Karpatského rozvojového inštitútu (KRI), Citizen Experience and Well-being Institute (CXI) i stavebných úradov.

Pracovný workshop bol rozdelený do štyroch blokov. Prvá časť bola zameraná na Koncept nového územného plánu, ktorý bol spracovaný v dvoch variantoch. Ďalej na rozvojové plochy pre bývanie a vybavenosť či kompaktné mesto krátkych vzdialeností. V ďalšej časti sa hovorilo o celkovej koncepcii dopravy, MHD a cyklo dopravy. Nechýbala ani debata na tému zelená infraštruktúra, či adaptačné opatrenia na klimatické zmeny.

Prínosná bola exkurzia autobusom po meste, ktorú moderoval Ing. arch. Martin Jerguš, vedúci referátu urbanizmu. Zoznam lokalít bol naozaj bohatý nie len na špecifické miesta, panorámy a ohromujúce výhľady na naše mesto, ale účastníci prehliadky si prešli aj komplikované a problematické územia, vyžadujúce komplexné riešenia. Postupne navštívili dopravné uzly ako križovatku Prešovská – Sečovská, nákladnú stanicu i novovznikajúce a plánované obytné zóny Heringeš, Panorámu, Zelenú stráň, sídlisko Ťahanovce, Americkú ulicu, navštívili lokalitu Magnezitárska, Podhradovú, Čičky, Girbeš i okrajové niektoré mestské časti ako Lorinčík či Pereš. Priamo v teréne sa oboznámili nie len s ich problémami, ale i možnými riešeniami.

V ďalších blokoch sa diskutovalo o metodike riešenia nového územného plánu a navrhovaných dopravných riešeniach a  poslednou témou boli urbanistické výzvy ako revitalizácia brownfieldov, urbanistická ekonomika, suburbanizácia verzus zahusťovanie, verejné priestory alebo sociálna inklúzia vylúčených skupín obyvateľov. Na záver nasledovalo stretnutie spracovateľského tímu nového územného plánu s vytýčením konkrétnych pracovných úloh pre obdobie do nasledujúceho stretnutia.

Fotogaléria