Skip to content

Už 20 rokov robíme
z Košíc lepšie mesto

Čo je našou úlohou

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA KE) už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Od roku 1965, kedy bol útvar založený, sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.

Čo je našou úlohou

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA KE) už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Od roku 1965, kedy bol útvar založený, sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.

Mapa projektov