Skip to content

Department of the chief architect of Košice

Polstoročie priestorového rozvoja

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA KE) už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Od roku 1965, kedy bol útvar založený, sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.

Funkcie a aktivity útvaru

ÚHA spravuje Územný plán mesta, iniciuje územné plány zón mestských častí, trvalo zabezpečuje zmeny a doplnky územnoplánovacích dokumentov. Podnecuje tiež organizovanie architektonických súťaží pre zámery celomestského významu, spolupracuje na ich organizácii. 
V neposlednom rade sa vyjadruje k verejným a súkromným investičným aktivitám na území mesta.

Vízia pre Košice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi in facilisis libero, eget congue lorem. Nulla non ligula eget erat aliquam lacinia a eget felis. Nulla turpis sapien, ultricies sit amet suscipit quis, auctor id risus. Donec pellentesque tellus metus, in eleifend lacus euismod eget. Vestibulum vehicula ut metus id vestibulum. Sed quis dignissim justo, at ultrices urna. Suspendisse gravida, tortor sed semper tristique, erat metus vulputate augue, quis tempor mi nisi vitae magna.

Čo potrebujú Košice?

Nové priestorové a funkčné usporiadanie mesta so zachovaním jeho identity, ktorá sa opiera o strategický plán mesta a aktuálne dáta o meste
Nové priestorové a funkčné usporiadanie mesta so zachovaním jeho identity, ktorá sa opiera o strategický plán mesta a aktuálne dáta o meste
Nové priestorové a funkčné usporiadanie mesta so zachovaním jeho identity, ktorá sa opiera o strategický plán mesta a aktuálne dáta o meste
Nové priestorové a funkčné usporiadanie mesta so zachovaním jeho identity, ktorá sa opiera o strategický plán mesta a aktuálne dáta o meste

Organizácia útvaru

Sed quis dignissim justo, at ultrices urna. Suspendisse gravida, tortor sed semper tristique, erat metus vulputate augue, quis tempor mi nisi vitae magna. Donec accumsan lorem mi, ut placerat ex lacinia vel.

referát urbanizmu

referát architektúry

referát infreštruktúry