Prejsť na obsah
06. 12. 2022

Deň architektúry 01.10.2022

Aj my sme sa zapojili do československého projektu

Ako je mesto prepojené s prírodou a ktoré časti okolo Hornádu majú potenciál pre rozvoj videli účastníci cykloprechádzky, ktorá bola súčasťou československého projektu „Deň architektúry“. Odborný výklad sa dotkol aj aktuálnej témy Aničky, kde sa účastníci presvedčili, že navrhované zmeny územného plánu sa netýkajú existujúceho parku, ale zanedbaného a nevyužívaného územia z východnej strany Kostolianskej cesty. Ďalšia časť územia pri rieke v dotyku s centrom mesta, ktorú účastníci navštívili, sa priamo týkala súťaže Košice – Hornád: Nové mestské centrum. 

Záujemci na bicykloch si pozreli dnešný stav a dozvedeli sa, kde sú plánované nové mosty, nová železničná stanica, kadiaľ je navrhovaná nová električková trať s pokračovaním na Ťahanovce. Architekt a urbanista Martin Jerguš, ukázal účastníkom, kde je plánovaný nový riečny park s ostrovom a ako sa k nemu dostanú ľudia priamo z centra mesta. Diskutovalo sa o tom, že mesto potrebuje pre svoj život technickú infraštruktúru – elektrickú energiu, teplo, vodu, ako nakladať v takomto veľkom meste s odpadmi a čo to znamená pre čistotu ovzdušia. Do všetkých týchto dejov je Hornád viac alebo menej zapojený a súčasne je silným ekologickým stabilizačným prvkom, ktorý je potrebné chrániť.

Účastníci mali okrem iného možnosť vidieť ako protipovodňové úpravy menia charakter toku, ktoré časti úprav brehov Hornádu sú ešte len plánované a ako by prírodný potenciál Hornádu mohol byť posilnený v rámci systému ekologickej stability mesta. Prechádzka vďaka záujmu účastníkov trvala dlhšie, ako sa plánovalo a skončila ukážkou jedinečnosti sídliska Nad jazerom v jeho spojení rekreácie, bývania vybavenosti a výroby. 

Galéria