Prejsť na obsah
10. 02. 2023

Na workshope sa stretli odborníci, ktorí riešili okolie Hornádu

V dňoch 31.01. a 01.02.2023 Útvar hlavného architekta mesta Košice organizoval dvojdňový odborný workshop na tému Košice – Hornád: Nové mestské centrum. Toto pracovné stretnutie prebiehalo vďaka projektu Košice 2.0 v priestoroch Kulturparku. Košice majú jedinečnú šancu vylepšiť dnešné nedostatočné prepojenie centra s dôležitými mestskými časťami za východným brehom Hornádu a rieku plnohodnotne integrovať do života obyvateľov i návštevníkov mesta.

Pracovná diskusia trvala dokopy 16 hodín

Workshop bol zameraný na definovanie podrobných požiadaviek s cieľom spracovať podklad pre komplexné zadanie na dopracovanie víťazného súťažného návrhu architektonickej kancelárie gogolák & grasse do podoby podrobnej overovacej štúdie pre mesto Košice.

Zúčastnení pracovali v štyroch skupinách

V pracovných skupinách boli zástupcovia ocenených návrhov medzinárodnej súťaže o nové mestské centrum, zástupcovia univerzity, železníc, Ministerstva vnútra, urbanisti a urbanistky z Útvaru hlavného architekta a ďalší odborníci. V priebehu dvoch dní sa podrobne rozpracovali najdôležitejšie témy od širších vzťahov, komplexného návrhu riešenia územia cez dopravu a environmentálne hodnoty až po urbanistickú ekonomiku a stakeholderov. Výsledkom workshopu bude podrobná správa so zoznamom odporúčaní pre ďalšie zapracovanie. Na záver účastníci priamo na mieste komunikovali závery workshopu primátorovi mesta.

„Z pohľadu hlavného architekta a ÚHA ako iniciátora workshopu som s jeho priebehom a výsledkom veľmi spokojný. Spoločná práca na jednotlivých témach vygenerovala nielen podnety, ale i riziká s ktorými sa musíme ešte vysporiadať v rámci ďalších procesov projektovej prípravy územno-plánovacej dokumentácie“, povedal Petr Kropp.

Participácia a spolutvorba

Celý workshop facilitovali odborníčky z oblasti architektúry a sociológie – Spolka cc, ktoré sa vyjadril, „participácia či spolutvorba pre nás nie je len trendy slovo, považujeme ju za základný prvok demokratickej a inkluzívnej tvorby. Je pre nás veľmi dôležitá. Veríme, že vytvorením priestoru pre zdieľanie predstáv a skúseností ako aj v tomto prípade, je možné vytvoriť udržateľné mestá pre lepší život nás všetkých. Ďakujeme všetkým zúčastneným.“

„Čaká nás ešte mnoho práce a jednaní, ako vo vzájomnom súlade riešiť požiadavky verejných a súkromných záujmov, nájsť odpovede na otázky nielen technického, ale predovšetkým majetkovo-právneho a investičného charakteru“, poznamenal hlavný architekt.

Konštruktívny duch workshopu potvrdil, že postupná transformácia tohto hodnotného územia mesta na novú mestskú uhlíkovo neutrálnu štvrť Košíc je reálna a v kontexte rozvoja mesta strategicky a ekonomicky pre všetky zmysluplná.