Prejsť na obsah
21. 09. 2023

Nová výstava: Prechádzka architektúrou

Spolok architektov Slovenska zorganizoval slávnostné otvorenie výstavy Prechádzka architektúrou. Výstava pred vstupným priestorom do sobášnej siene na Mestskom úrade Juh (Smetanova 522/4, 040 79 Košice-Juh) je návštevníkom sprístupnená v čase od 08:00-16:00 (pondelok-piatok) a potrvá do 18.októbra 2023. Jednou architektkou z 8 člennej poroty bola aj naša kolegyňa Ing. arch. Petronela Királyová Šelinger, ktorá zároveň prijala úlohu kurátorky celej výstavy.

Na výstave sú prezentovaní ocenení týchto troch významných ocenení:

Cena Dušana Jurkoviča 2022
laureát Ateliér Martin Paško a tím DF Creative Group a päť nominácií

Cena Emila Belluša 2022
za celoživotné dielo architektovi Pavlovi Merjavému

Cena Martina Kusého 2022
udelená OZ Čierne diery a Ľuboš Fussek in memoriam

Cena Dušana Jurkoviča 2022

Architektonická Cena Dušana Jurkoviča je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku. Od roku 1964 sú oceňovaní autori, alebo autorské kolektívy za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku. Toto výnimočné ocenenie bolo zriadené ako pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča.

Minulý rok Spolok architektov Slovenska organizoval 58. ročník tejto ceny. Medzinárodná porota posudzovala 26 prihlásených diel. Na základe osobných obhliadok 11 realizácií určila jedného laureáta a päť nominácií. Členovia komisie výrazne vyzdvihli dvojicu diel – Jurkovičovu Tepláreň v Bratislave a Mestský úrad v Leopoldove, ktoré napriek svojmu odlišnému charakteru spĺňali najprísnejšie kvalitatívne hodnotenia. Konečná argumentácia, rozprava a hlasovanie potvrdili Jurkovičovu Tepláreň ako laureáta Ceny Dušana Jurkoviča.

Cena Emila Belluša 2022

Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo bola udelená architektovi Pavlovi Merjavému. Toto ocenenie udeľuje už od roku 1990 Spolok architektov Slovenska a Rada Fondu výtvarných umení za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Cena je vytvorená ako vďaka za prínos a význam osobnosti akademika Emila Belluša, popredného slovenského architekta, akademika, pedagóga a vedca. Katalóg, ktorý pri tejto príležitosti pripravilo Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, približuje tvorbu a život výraznej osobnosti slovenskej architektúry.

Veľký diel pracovného života prežil Pavol Merjavý ako tvorivý architekt v košickom Stavoprojekte. Jeho profesionálna kariéra začala už počas ukončenia vysokoškolského štúdia, kedy sa úspešne zúčastnil celoštátnej architektonickej súťaže na Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, v ktorej obsadil 1. miesto. Po ukončení štúdia nastúpil do Stavoprojektu v Košiciach, kde pôsobil až do roku 1989 ako architekt, potom do roku 1992 ako technický námestník riaditeľa a od roku 1992 pracuje ako autorizovaný architekt SKA.

Cena Martina Kusého 2022

Cenu za prezentáciu architektúry, dokumentáciu industriálneho dedičstva a technických pamiatok na Slovensku udelila občianskemu združeniu Čierne diery za publikáciu Čierne diery 2: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Druhým laureátom Ceny Martina Kusého sa stal in memoriam Ľuboš Fussek za dlhoročnú podporu a propagáciu architektúry.

Fotogaléria