Prejsť na obsah
24. 11. 2023

Nový územný plán mesta Košíc napreduje

Sme momentálne v štádiu, kedy si žiadame informácie a diskutujeme s rôznymi aktérmi a aktérkami. Len za túto jeseň sme viedli asi 30 rokovaní a zapojili vyše 200 ľudí. Väčšinou nachádzame zhodu a snažíme sa pochopiť vzájomné argumenty. Takto si predstavujeme aj diskusiu na jar 2024, kedy chceme s verejnosťou otvorene diskutovať, aké potreby pre rozvoj mesta spoločne máme a ako ich premietnuť do čo najkvalitnejšieho plánu.

Od začiatku roka sme pracovali paralelne v niekoľkých tímoch. Ustanovili sme odborný kolektív, zdigitalizovali sme koncept a pripomienky do jednotného systému v GIS (geografický informačný systém), takže teraz vieme prehľadne reagovať a vyhľadávať si prepojené informácie. Pracujeme geograficky s oveľa väčšou presnosťou a pripravujeme sa na užívateľskú príjemnosť pre každého, kto v budúcnosti bude s územným plánom pracovať. Spolu s Creative Industry Košice sme zároveň získali podrobnejšie informácie o demografii, po dlhých rokoch dohád a nepresností vieme, koľko ľudí v meste žije, ako sa pohybujú po meste za prácou ľudia z jednotlivých mestských častí, či z okolitých obcí.

Zorganizovali sme dve kolá Okrúhlych stolov, v júni a v novembri, kde sme informovali najrôznejších aktérov o príprave a kde sme sa zároveň dopytovali presnejšie informácie o území od tých, ktorí ho najlepšie poznajú. Tie novembrové boli skôr pracovné. Diskutovali sme s partnermi z mestských častí, Mestského zastupiteľstva mesta Košice a Magistrátu mesta Košice. Cieľom bolo priblížiť východiská a metodiku územného plánu a vypočuť si podnety od mestských častí, ktoré sú v blízkom kontakte s územím. Predstavili sme nové poznatky z oblasti demografie, pripravované metodické zmeny vplyvom novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy a zásady urbánnej ekonómie, ktoré sú podkladmi pre prístup, ktorým v súčasnosti Útvar hlavného architekta pracuje na návrhu.

Hlavnými témami novembrových diskusií boli postupy a regulácie záhradkárskych lokalít, nové rozvojové územia, otázka Volva a napojenia na dopravnú infraštruktúru vrátane električiek, ochrana zelene a stabilizácia centier okrajových mestských častí. Stretnutia boli prvé zo série jednaní, ktoré budú v súvislosti s návrhom územného plánu pokračovať bilaterálnou formou a následným verejným prerokovaním. Chystáme tiež stretnutie s Krajským pamiatkovým úradom, novinármi a novinárkami, odbornou verejnosťou či neziskovými organizáciami.