Prejsť na obsah
16. 10. 2023

Oslava 30. výročia vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky

Slovensko, malá krajina s veľkou históriou, predstaví svoj rozvoj od roku 1918 až po súčasnosť. Košice získali šancu odprezentovať svoj jedinečný príbeh na festivale Architecture week Praha. Zástupcovia českých a slovenských miest sa spolu zišli v Prahe, aby oslávili 30. výročie vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky a spoločnými aktivitami otvorili nové príležitosti pre ich ďalší rozvoj. Slávnostným vyvrcholením tohto stretnutia bolo udeľovanie niekoľkých ocenení za architektúru.

Spolu s ďalšími mestami naprieč oboma republikami majú tak Košice možnosť osláviť spoločnú históriu, ktorá sa odzrkadlila aj v architektúre. Na podpore a realizácii expozície sa podieľal Útvar hlavného architekta mesta Košice. Hlavnými kurátormi celej výstavy sú profesori Vladimír Šlapeta a Matúš Dulla.

Hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp zostavil tím košických odborníkov, ktorí spoločne s jedným z kurátorov výstavy, vybrali osem ikonických stavieb a urbanistických súborov, ktoré odprezentovali košickú stavebnú kultúru. Zároveň však odprezentovali ambíciu architektonického a urbanistického rozvoja mesta Košice, ktorého najlepším príkladom je projekt vybudovania uhlíkovo neutrálnej štvrte, „Košice – Hornád: Nové mestské centrum“. Práve tento projekt je dokonalou ukážkou presahu a nadštandardných vzťahov medzi tvorcami československej architektonickej školy, keďže autorom víťazného návrhu sa stalo pražské štúdio Gogolák & Grasse, ktorý vzišiel z medzinárodnej súťaže. Návrh zaujal aj architektov z iných československých miest, pričom pozitívne hodnotili najmä jeho snahu o riešenie dlhodobo zanedbaného územia, tzv. brownfieldu, a tiež koncepciu začlenenia rieky Hornád do srdca mesta.

Popri tradičnom historickom obraze Košíc, ktorý je u väčšiny obyvateľov a návštevníkov kladne hodnotený, je predovšetkým potrebné posilňovať vedomie „moderných a dynamických Košíc“. ako hodnotu pre jeho obyvateľov a ich identifikáciu s miestom v ktorom žijú, tak i pre návštevníkov, ktorí pre jeho rozmanitosť a súdobí kontrast Košice budú mesto radi vyhľadávať“, vyjadril sa hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp.

Mimoriadnu dynamiku architektonického vývoja Košíc po druhej svetovej vojne dokladá na výstave fragment urbanistického modelu mesta Košice, do ktorého je zasadený aj nový rozvojový zámer budúcnosti – „Košice – Hornád: Nové mestské centrum„, urbanistický návrh pražského štúdia Gogolák & Grasse, ktorý vzišiel z medzinárodnej súťaže. Táto idea má reálny predpoklad stať sa pilotným projektom postupnej transformácie dnes znehodnoteného územia v strede mesta a plnohodnotne integrovať rieku Hornád do mestského organizmu.

Modely významných košických budov a urbanistických súborov reprezentujú na výstave vyspelú košickú stavebnú kultúru z troch časových období: Československá republika od roku 1918–1992, Samostatná Slovenská republika 1993 – po dnešok a Strednodobá budúcnosť.

  1. Masarykova kolónia bankových úradníkov (realizácia: 1931, architekt: Josef Polášek. zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)
  2. Mestské kúpalisko (realizácia: 1938, architekt: Ludovít Oelschläger, zapožičané: Ing.S. Žaludek , ProModel, s.r.o.)
  3. Nové mesto – Terasa (realizácia: 1962–1972, architekt: Berthold Hornung/kolektív autorov Stavoprojekt, zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)
  4. Obchodní dom Prior (realizácia: 1968, architekt: Růžena Žertová / Jana Bartošová Vilhanová – fasáda umelecké riešenie, zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)
  5. Cassovar (realizácia: 2007, architekt: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, zapožičané: Autor)
  6. Kasárne/Kulturpark (realizácia: 2013, architekt: zerozero, zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)
  7. Kunsthale – Mestský park (realizácia: 1962/2013, architekt: Ladislav Greč / Kopa s.r.o., zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)
  8. Košice – Hornád: Nové mestské centrum (návrh: 2022, architekt: Gogolák & Grasse, zapožičané: Útvar hlavného architekta mesta Košice)

Súčasťou prezentácie je aj 3 minútová audio-vizuálna prezentácia o modernej architektúre mesta Košice. Video vzniklo z iniciatívy Oddelenia útvar hlavného architekta v spolupráci s Visit Košice, videomakerom Janom Varcholom a kolegami z Iniciatívy za modernú architektúru.

V pražskom Obecnom dome sa dňa 27. 10. uskutoční Slávnostný koncert k 30. výročiu vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, ktorý oslávi 30 rokov od vzniku Českej a Slovenskej republiky. Koncert prebehne pod taktovkou Slovenskej filharmónie. Koncert sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Prahy Bohuslava Svobody v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky a Slovenským kultúrnym inštitútom.

Fotogaléria