Prejsť na obsah
24. 11. 2023

Stretnutie hlavných architektov krajských miest Slovenska

V Historickej radnici mesta Košice sa v závere minulého týždňa stretli zástupcovia Slovenskej komory architektov a hlavní architekti krajských miest (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina), ktorí diskutovali o štyroch podstatných témach.

Najdiskutovanejšiu bola príprava nového územného plánu. Všetci zúčastnení ocenili postup dopracovania územného plánu, ktorý zvolil Útvar hlavného architekta mesta Košice. Predmetom diskusie bolo aj Košice Hornád: Nové mestské centrum, ktoré výrazne zmení tvár celého centra mesta. Namiesto zanedbanej lokality, kde sú zväčša priemyselné areály môže vzniknúť moderná štvrť s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Okrem iného preberali nadväznosť na schválenú legislatívu o územnom plánovaní. Na záver sa uskutočnila komentovaná prehliadka novozriadeného Múzea vila ateliér Mathé. Jej zaujímavým spestrením bola prítomnosť manželky zosnulého akademického sochára Jána Mathého – pani Evy Mathéovej.

Fotogaléria