Prejsť na obsah
04. 07. 2023

V Košiciach sa začína ďalšia etapa tvorby nového územného plánu

Jedným z plánov a dokumentov, ktoré určujú víziu budúcnosti mesta je územný plán. Je to spoločenská dohoda obyvateľov a obyvateliek mesta. Územný plán je dôležitý, aby ochránil záujmy obyvateľstva a udal zmysluplný smer pre mestotvorbu. Je právne záväzný a má dopad na každého, kto žije, pracuje či študuje v Košiciach.

Proces tvorby územného plánu Košíc začal v roku 2014. Pred jeho dokončením sa však práce v roku 2020 zastavili. Projekt Plán pre Košice pokračuje po dvojročnej prestávke a dopracovanie plánu má na starosti Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice. Útvar však spolupracuje aktívne aj s ďalšími odborníčkami a odborníkmi ako napríklad architektmi Michalom Chudíkom, Ľubomírom Klaučom, Janom Kašíkom z NDconu, Creative Industry Košice či Spolkou. V rámci pokračovania bola obnovená aj komunikačná webstránka Planprekosice.sk, kde môže odborná aj široká verejnosť nájsť relevantné informácie o procese, časovej osi či o možnostiach zapojenia sa do tvorby tohto dôležitého dokumentu.

„Územný plán určuje, kde, čo a ako sa môže stavať. Hovorí, kde môžu vzniknúť nové domy, ulice a štvrte, aké plochy sú určené pre bývanie alebo stavby verejného vybavenia a definuje napríklad jej výšku. Tiež ukazuje, kde budú plochy chránené  pre parky, lesy alebo nivy. Mesto je organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Aby sme mohli rozvoj mesta zmysluplne rozvíjať a riadiť či rozhodovať o využití mesta, potrebujeme rozpracovaný nový územný plán – Plán pre Košice, úspešne dokončiť“, hovorí hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp.

Aktuálne platný územný plán Košíc je jedným z najstarších na Slovensku. Územný plán mesta Košice vznikol ešte v 70. rokoch minulého storočia a odvtedy prešiel množstvom zmien a doplnkov, aby spĺňal potreby mestského života. Košice, rovnako ako mnoho iných miest v podobnej situácii v rámci regiónu, súrne potrebujú územný plán, ktorý bude odrážať lokálne, ale aj globálne potreby. Musí byť ľahko elektronicky dostupný a užívateľsky priateľský.

Mesto komunikuje s odbornou aj širokou verejnosťou

V roku 2018 pri prerokovaní Konceptu mesto obdržalo množstvo pripomienok. Tie, ktoré boli prijaté, sú súčasťou súborného stanoviska a budú zapracované do ďalšej fázy prípravy územného plánu.

Odborné názory aj pripomienky rôznych inštitúcií, záujmových skupín a košického obyvateľstva majú zaručiť jeho kvalitu v širšom spoločensko-ekonomickom kontexte, ako aj jeho nadčasovosť.

“Obyvateľky a obyvatelia Košíc majú veľmi silný vzťah k mestu a sú ochotní aktívne diskutovať o jeho rozvoji. To je pre nás veľmi dôležité a chceme viesť dialóg tak, aby odborníci a verejnosť vedeli nájsť čo najviac porozumenia” hovorí Ing. arch Martin Jerguš, ktorý sa na ÚHA venuje novému územnému plánu.

V Kulturparku prebehla diskusia o novom územnom pláne

Tento rok prebiehajú aktualizácie informácií. Do procesu sa preto zapája odborná verejnosť a záujmové skupiny prostredníctvom moderovaných workshopov. V Kulturparku sa v utorok 27. júna uskutočnilo prvé neformálne podujatie pod názvom „Okrúhle stoly“. Na tému tvorby nového územného plánu pre mesto Košice diskutovali na spoločnom pracovnom stretnutí odborná verejnosť, zástupcovia dotknutých organizácii, zástupcovia mesta a Útvaru hlavného architekta. Na jednom mieste sa stretli ľudia, ktorí chcú zmeniť život v Košiciach k lepšiemu. Na podujatí sa venovali štyrom hlavným témam. Podporenie udržateľného fungovania mobility v meste, verejný priestor, určenie plôch pre ďalší rozvoj a dôraz na klímu a ochranu životného prostredia. Stretnutie viedol tím facilitátoriek z občianskeho združenia Spolka a odborne sa k témam vyjadrovali zamestnanci Oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice spolu s hlavným architektom mesta Košice. Atmosféra stretnutia bola otvorená a tvorivá, zúčastnení hovorili o konkrétnych problémoch a ich možných riešeniach.

V roku 2024 bude na základe aktualizovaných dát zverejnený návrh nového územného plánu. Mesto k návrhu plánuje uskutočniť výstavu, počas ktorej si bude môcť široká verejnosť tento návrh pozrieť a pripomienkovať ho počas prerokovania na jar 2024.

Fotogaléria