Prejsť na obsah
10. 05. 2024

Verejnosť bude môcť pripomienkovať nový územný plán Košíc

Mesto Košice pripravuje nový územný plán. Má za cieľ riešiť nedostatky súčasných územnoplánovacích podkladov a pripraviť mesto na ďalšie výzvy a na rozvoj. Súčasný územný plán Košíc bol vytvorený pred polstoročím ako odpoveď na rastúcu industrializáciu a výstavbu nových sídlisk. Neskôr pridané zmeny a doplnky dostatočne nezodpovedali novým výzvam. Po desiatich rokoch príprav, dôkladných výskumoch a pripomienkovaní je teraz pripravený návrh nového územného plánu.

V spolupráci s odborníkmi ho spracoval kolektív Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Okrem externých garantov, architektov, urbanistov, ekonómov a právnikov sa na jeho tvorbe podieľajú aj špecialisti na koordináciu technickej infraštruktúry, dopravy, demografiu, sociológiu, adaptáciu na klimatické zmeny a životné prostredie.

Na pripomienky Košičanov poslúži napríklad elektronický formulár

Verzia návrhu, ktorá je výsledkom mnohých diskusií a pripomienok odbornej i laickej verejnosti, bude zverejnená online, v geograficko-informačnom systéme mesta Košice: GISPLAN  mesta Košice (kosice.sk). Verejnosť sa tak dozvie napríklad informácie o funkcii a výške budov, miere zastavanosti a mnohé ďalšie. 

Návrh územného plánu bude môcť verejnosť pripomienkovať od 30. mája do 30. septembra, a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude v tomto čase zverejnený na komunikačných kanáloch mesta Košice a Útvaru hlavného architekta. Pripomienky bude možné zaslať aj poštou na adresu magistrátu. 

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka budú Košice jedným z mála slovenských miest, ktoré budú mať interaktívny územný plán v digitálnej podobe: „Našou najdôležitejšou úlohou je rozvoj mesta. Územný plán plní v dosahovaní tohto cieľa dôležitú funkciu. Pomáha riešiť bytovú otázku, prináša víziu budovania nových mestských častí a lokalít, ktoré by mali ponúkať nové pracovné a podnikateľské príležitosti.“

Nový územný plán priblížia viaceré výstavy a podujatia

Návrh územného plánu bude od 30. mája do 30. septembra prezentovaný na dvoch miestach. Na Hlavnej ulici v priestore za sochou Immaculaty priblíži podstatu územného plánu a jeho hlavné témy výstava. Vo vestibule magistrátu na Triede SNP 48 bude k dispozícii tlačená verzia návrhu v skutočnej veľkosti 1:10 000 s krátkymi vysvetlivkami.

Okrem toho ÚHA pripravilo viacero sprievodných podujatí. Patria medzi nich prechádzky s hlavným architektom Petrom Kroppom, séria diskusií pod názvom Čaj o piatej, prehliadky pre školy a okrúhle stoly s odborníkmi. Diskusie o návrhu územného plánu bude tiež vysielať mestská televízia TelKE.