Prejsť na obsah
19. 06. 2023

Je budova magistrátu dostupná pre každého?

Zástupcovia INKLUBu (pôvodný názov zariadenia bol Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach) požiadali o stretnutie s hlavným architektom mesta Košice Petrom Kroppom, aby vyjadrili svoje skúsenosti a svoj názor na dostupnosť budovy a servis magistrátu pre telesne znevýhodnené osoby. Dlhé roky sa aktívne zapájajú do skvalitňovania služieb a prostredia pre ľudí so zdravotným postihnutím na úrovni mesta a priamo niektorých mestských častí.

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže má sídlo na ulici Ťahanovské riadky v Košiciach.

Spolupráca pri monitorovaní prístupnosti

Predmetom spoločného jednania bola i ponuka INKLUBU pre konštruktívnu spoluprácu pri monitorovaní a hodnotení prístupnosti verejných budov podľa metodiky, ktorú vypracovala CEDA spolu s maďarskými a českými kolegami v rámci medzinárodného projektu Design for All – Dizajn pre všetkých.

CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania Fakulty architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Nadáciou SOCIA vyškolili ľudí so zdravotným znevýhodnením a pracovníkov INKLUBu, aby vedeli používať monitorovacie hárky hodnotiace prístupnosť verejných budov. SOCIA je nadácia na podporu sociálnych zmien od roku 2002 prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Zástupcovia Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže požiadali o stretnutie s hlavným architektom mesta Košice Petrom Kroppom.

Cieľom monitoringu je priamym a aktívnym spôsobom získať od osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie spätnú väzbu o stave dostupnosti a služieb v konkrétnych verejných budovách, ale i námety, ako ich užívateľsky upraviť.

Hodnotiaci hárok prístupnosti verejných budov obsahuje rôzne moduly hodnotenia ako napríklad vhodný prístup,  bezbariérové toalety, podmienky evakuácie, vzdialenosť zastávky od vchodu, počet vyhradených parkovacích miest, označenie schodiska či terénne pomery peších trás.