Prejsť na obsah

Tím ÚHA

Hlavný architekt mesta Košice

Dipl. Ing. arch. Petr Kropp

Zobraziť profil

Vedúci referátu urbanizmu

Ing. arch. Martin Jerguš

Vedúca referátu architektúry

Ing. arch. Jana Koreňová

Komunikácia s médiami

Mgr. Laura Štefanik

Sekretariát

Ing. Lívia Šmídová

Koordinátor územnoplánovacej činnosti

Ing. arch. Michal Sakal-Šega

Referát architektúry

Ing. Mgr. Art. Radoslav Jankovič

Referát architektúry

Ing. arch. Barbora Smetanová

Referát architektúry

Ing. Stanislava Marešová

Referát architektúry

Ing. Miroslav Mižák

Referát architektúry

Ing. arch. Katarína Sárossy

Referát urbanizmu

Ing. arch. Juraj Baník

Referát urbanizmu

Ing. arch. Kristína Horvátová

Referát urbanizmu

Ing. arch. Martin Richnavský

Referát urbanizmu

Ing. arch. Petronela Šelinger Királyová

Referát urbanizmu

Ing. arch. Zuzana Šuková

Referát urbanizmu

Ing. arch. Pavol Zaťko

Referát urbanizmu

Ing. arch. Andrea Fričová

Referát urbanizmu

Mgr. Jozef Bogľarský

Referát urbanizmu

Ing. Natália Múdra

Referát urbanizmu

Mgr. Františka Mackaničová

Referát urbanizmu

Ing. arch. Kristián Nebehaj

Referát urbanizmu

Ing. arch. Matúš Kaboš

Referát infraštruktúry

Ing. Soňa Antolová

Referát infraštruktúry

Ing. Klaudia Kľocová

Referát infraštruktúry

Božena Lokajová

Referát infraštruktúry

Ing. Renáta Lukáčová

Referát infraštruktúry

Ing. Slavomíra Pisarčíková

Referát infraštruktúry

Ing. Ján Dlabal