Prejsť na obsah

Referát infraštruktúry

Koordinuje činnosti súvisiace s územným a strategickým plánovaním z pohľadu problematiky dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry na území mesta. Pracuje alebo spolupracuje na tvorbe a zabezpečení štúdií technickej infraštruktúry, dopravných štúdií a dopravných prieskumov a modelov. Podieľa sa na zabezpečení a tvorbe krátkodobých a dlhodobých koncepcií dopravy, technickej a zelenej infraštruktúry na území mesta.

 

Obstaráva materiály pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave a stavu technickej infraštruktúry. Pripravuje stanoviská k návrhom na uzávierky a obchádzky a k projektom organizácie miestnej hromadnej dopravy. A taktiež zabezpečuje analýzy ekonomických dopadov dopravných riešení. Spolupracuje na posudzovaní investičných zámerov na území mesta.