Prejsť na obsah
06. 12. 2022

Diskutovalo sa o budúcnosti nového centra Košíc

Nové mestské centrum pri Hornáde bolo Košičanom prezentované sériou podujatí.

V priebehu septembra a októbra prebehlo viacero diskusií o budúcnosti centra nášho mesta. Prvé podujatie sa konalo v košickej Tabačke, kde boli predstavené urbanisticko-architektonické návrhy prvých troch ocenených kancelárií medzinárodnej súťaže Košice – Hornád: Nové mestské centrum. Rieka a jej lepšie zapojenie do organizmu mesta bola centrálnym prvkom všetkých návrhov. Toto územie s plochou 124 ha by malo umožniť výstavbu vyváženého prostredia pre bývanie, prácu, vzdelávanie či voľnočasové aktivity. Panelovú diskusiu inicioval Útvar hlavného architekta mesta Košice v spolupráci s kolektívom odborníčok zo združenia Spolka. V debate sa pozvaní hostia postupne podelili o svoje bohaté skúsenosti zo zahraničných metropol.

Na začiatku októbra sa uskutočnilo druhé podujatie v kine Úsmev. Jeho Ústrednou témou bola nová štvrť Košíc pri rieke v čase globálnej zmeny klímy. Diskutovalo sa o potrebe rešpektovať enviromentálne aspekty pri tvorbe nových mestských častí a o ich zásadnom vplyve na urbanizmus mesta. Hosťami diskusie boli architektka Andrea Borská, ktorá zároveň predstavila projekt a postupnú realizáciu novej nízkouhlíkovej mestskej štvrte Aspern vo Viedni, vodohospodár Lukáš Šlosár, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Šteiner a botanik Robert Gregorek.

Zľava Robert Gregorek, Lukáš Šlosár, Peter Kropp, Andrea Borská a Andrej Šteiner.

Posledná októbrová diskusia prebehla taktiež v kine Úsmev. Svetovo uznávaní architekti predostreli nové trendy tvorby mestského urbánneho prostredia. Hlavnou témou bol ,,Rozvoj mesta a urbánna ekonómia“. Hosťami diskusie boli Peter Beňuška – predseda poroty súťaže Košice – Hornád: Nové mestské centrum, spolutvorca konceptu Nový Európsky Bauhaus, bývalý hlavný architekt Európskej komisie a tiež bývalý hlavný architekt Bratislavy, Peter Gero – tvorca mnohých realizácii, medzi inými aj Hafen City, Jiří Klokočka – vedúci ateliéru Ústav urbanizmu FA ČVUT a Tomáš Ctibor – zakladateľ a riaditeľ spoločnosti 4ct, platformy pre územné a mestské plánovanie, predseda európskej sekcie Rady realitných poradcov.

Zľava Jiří Klokočka, Peter Beňuška, Tomáš Ctibor a Viktória Mravčáková.

Galéria