Prejsť na obsah
21. 12. 2022

Tlačiarne

Lokalitu v blízkosti Amfiteátra na Festivalovom námestí čakajú výrazné zmeny.

Víťazná projekčná kancelária

Kuba & Pilař v spolupráci s košickým architektonickým štúdiom KOPA Design

Úžitková plocha

približne 30 000 m2

Obytná časť

približne 39 200 m2

Začiatok realizácie

2023

Predpokladaný termín dokončenia

2025

Toto územie bolo v nedávnej minulosti uzavretým priemyselným areálom Východoslovenských tlačiarní, ktorý postupne strácal význam a transformoval sa na iné využitie. Svojou polohou v centre mesta je cenným, zatiaľ nevyužitým priestorom s veľkým potenciálom. V minulosti bol predmetom urbanisticko-architektonickej štúdie (spracovatelia architekti Šimko-Sekan) a následne súťaže, ktorej víťazný návrh (ateliér Kuba & Pilař) je možným podkladom pre budúcu reguláciu územia a jeho postupnú premenu na moderný polyfunkčný komplex s kvalitnou občianskou vybavenosťou. Jeho súčasťou by mali byť aj bytové domy, hotelové apartmány, kancelárske a obchodné priestory či supermarket. Zámerom projektu je zároveň dosiahnuť, aby investor v čo najväčšej miere financoval aj vyvolané investície do zlepšenia dopravnej a technickej infraštruktúry. Investícia prinesie mestu a MČ Sever zhruba 4,5 milióna eur.