Prejsť na obsah
10. 01. 2023

Mestské nájomné byty na Jesenského ulici

Magistrát mesta Košice a Útvar hlavného architekta mesta Košice vyhlásili v novembri 2020 súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici.

Autor

Projekčná kancelária OON Design

Začiatok realizácie

2022

Predpokladaný termín dokončenia

2026

Projekčná kancelária OON Design zvíťazila spomedzi 39 zúčastnených autorských kolektívov v urbanisticko-architektonickej súťaži na návrh nájomných bytov na Jesenského ulici. Lokalita v centre mesta bola dlhodobo využívaná pre potreby zberného dvora. Nachádza sa v pešej dostupnosti historického centra mesta, v pešej dostupnosti od uzla MHD a má kompletnú občiansku vybavenosť mestského a nadmestského významu, čo spoločne vytvára vhodné podmienky na bývanie. Mesto sa okrem investovania vlastných finančných prostriedkov bude pokúšať o získanie financií aj z fondov Európskej únie, prípadne zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Počet bytov:
1,5-izbový byt B: 21
2-izbový byt A: 18
2-izbový byt C: 12

Výmera:
1, 5-izbový byt B: 43,27 m2
2-izbový byt A: 54,67 m2
2-izbový byt C: 40,21 m2

Nebytové priestory:
Garážové parkovacie miesta: 42
Vonkajšie parkovacie miesta: 25