Prejsť na obsah
16. 03. 2023

Športová hala Stará jazdiareň (bývalá Angels Aréna)

Projekt pod minulým názvom Angels Aréna nadväzuje na rekonštrukciu objektu a rieši revitalizáciu okolia športovej haly prostredníctvom rekonštrukcie a redukcie existujúcich spevnených plôch v prospech zelene a vodných prvkov.

Začiatok realizácie

02/2022

Ukončenie realizácie

07/2023

Investičné náklady

3 000 000 eur s DPH

Vo výrazne exponovanej polohe, spoločne s novým osvetlením a doplnkovými prvkami drobnej architektúry, vytvára verejný priestor s relaxačnými a oddychovými zónami v nadväznosti na park Moyzesovej ulice. Návrh vylučuje parkovacie plochy na západnej strane športovej haly, preferuje peší pohyb a zjednocuje verejný priestor okolo športovej haly s parkom prostredníctvom dláždených plôch. Západná strana je riešená systémom obdĺžnikov z mlatu, zelene, trvalkových záhonov, záhonov podrastovej zelene a vodných prvkov, ktoré budú spojené pravidelnou sieťou chodníkov z kamennej dlažby. Na východnej strane riešeného územia sú navrhované sezónne prístrešky trhoviska z ľahkej oceľovej konštrukcie. Projekt zároveň rieši mestský mobiliár, ako napríklad lavičky z monolitického betónu, dva bloky cyklostojanov a osadenie blokových smetných košov s možnosťou triedenia odpadu. Cieľom návrhu je vytvoriť priestor, ktorý využijeme naozaj my všetci – mladí, starí, turisti, ľudia smerujúci do práce či deti na bicykloch.