Prejsť na obsah
29. 11. 2022

Revitalizácia Mlynského náhonu

Mlynský náhon je dôležitý vodný fenomén v centre Košíc, ktorý má významný prínos pre životné prostredie v meste.

Autori návrhu kolektív autorov

Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Katarína Gloneková

Začiatok realizácie

2023

Predpokladaný termín dokončenia

2026

Riešené územie

14 ha

Koncepcia návrhu jeho revitalizácie je charakteristická snahou oživiť historický vodný tok Mlynského náhonu a regenerovať pôvodne technické dielo na živú rieku v mestskom prostredí. Kolektív autorov Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Katarína Gloneková sa stal víťazom krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu, ktorú vyhlásilo Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie na premenu 14-hektárovej zóny nachádzajúcej sa v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. Ďalšími dôležitými parametrami boli aj rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach a návrh vodozádržných opatrení.

Fotogaleria