Prejsť na obsah
15. 12. 2022

Overovacia štúdia Anička

Namiesto zanedbaného územia s ležoviskami diviakov môžu mať Košice v horizonte niekoľkých rokov novú modernú obytnú štvrť pre niekoľko tisíc obyvateľov.

Autor

Ing. arch

Začiatok realizácie

2022

Predpokladaný termín dokončenia

2025

Postupne vznikne nová obytná štvrť pre niekoľko tisíc obyvateľov. Celkovo by mohlo v tomto priestore vzniknúť približne 1500 bytov, spolu s kompletnou vybavenosťou, športovými a rekreačnými plochami. Momentálne je toto územie majetkovo rozdrobené a blokované trasami vzdušných vedení vysokého elektrického napätia. Postupne sa táto lokalita bude transformovať na atraktívnu obytnú zónu v srdci prírody.