Prejsť na obsah
10. 01. 2023

Urbanistická štúdia: Mestská zeleň

Urbanistická štúdia rozvoja zelene má okrem iných funkcií slúžiť ako podklad pre doplnenie územného plánu o zelenú infraštruktúru. Košice patria rozlohou svojej zelenej infraštruktúry v prepočte na jedného obyvateľa k najzelenším mestám na Slovensku, a to aj napriek tomu, že od roku 2013, keď vznikla urbanistická štúdia Mestská zeleň Košice, prišli o 200 hektárov zelených plôch.

Autor

Ing. Anna Dobrucká, PhD.

Mesto má podľa normatívov a odporúčaní akútny nedostatok parkov. Situáciu by mohlo výrazne zlepšiť desať nových mestských a krajinných parkov, ktoré vytvoria v meste zelený prstenec prepojený chodníkmi pre peších a cyklochodníkmi lemovanými alejami stromov. Návrh na ich riešenie bude súčasťou práve aktualizovanej urbanistickej štúdie. Hlavným cieľom konceptu nových mestských parkov je ozdravenie klímy a vytvorenie nových rekreačných či oddychových zón v dobrej dostupnosti pre veľký počet ľudí.