Prejsť na obsah
29. 11. 2022

Intervencie na Námestí Jána Mathého

Intervencia na Námestí Jána Mathého (predtým Námestie nádeje) má za hlavný cieľ prehodnotenie a návrh funkčného využitia námestia, riešenie parkovania, celková úprava povrchov, adaptácia na klimatické zmeny a bezbariérovosť.

Autor

ÚHA – Ing. arch. Kristína Horvátová

Začiatok realizácie

2022

Predpokladaný termín dokončenia

2023

Námestie Jána Mathého bolo navrhnuté ako súčasť sídliska Mier začiatkom 60. rokov. Autorom návrhu sídliska i námestia s Obchodným domom Mier je Ladislav Greč. Obnova námestia si z hľadiska svojej architektonickej, urbanistickej, historickej aj umeleckej hodnoty zaslúži pozornosť a kvalitné návrhy formou súťaže. Na zber dát pre potreby súťaže bude slúžiť vytvorenie tzv. „živého modelu“ na báze intervencií. Intervencie, teda zásahy do súčasnej podoby a fungovania námestia, by mali mať podobu jednoduchých zásahov – drobných projektov. Ich snahou je priniesť na námestie život, vyvolať interakciu medzi obyvateľmi a námestím, ako aj medzi obyvateľmi navzájom. Pôjde o drobné, postupne realizované projekty, ktoré spríjemnia prostredie a dokážu sa prispôsobiť aktuálnym požiadavkám.

Fotogaleria