Prejsť na obsah
13. 01. 2023

Overovacia štúdia: My·Park

Overovaciu štúdiu My·park spracoval ÚHA na základe potreby koordinácie náhradnej výsadby stromov za Slaneckú cestu a za výrub pri realizácii cyklocestičky Alpinka.

Začiatok realizácie:

2022

Predpokladaný termín dokončenia:

2024

Úžitková plocha

5 ha

Jej východiskom bolo rešpektovať, podporiť a rozvinúť všetky potenciály riešeného územia, v kontexte historického Evanjelického cintorína, ktorý je mestským biocentrom regionálneho významu. V súčasnej environmentálnej situácii sa tak nový park stane významným „zeleným priestorom“ s rozlohou nad 5 ha a súčasťou modrozelenej infraštruktúry mestskej krajiny. Cieľom je sprostredkovať víziu nového parku jeho budúcim návštevníkom, ale aj rešpektovať, podporiť a rozvinúť všetok potenciál riešeného územia.

Je nutné jasne a záväzne zadefinovať funkcie budúceho parku a jeho vybavenosti, zapojiť ho do organizmu mesta ako súčasť jeho modrozelenej infraštruktúry, navrhnúť reálny časový horizont a etapizáciu jeho realizácie.

Fotogaleria