Prejsť na obsah
13. 11. 2020
V novembri 2020 bola mestom Košice vyhlásená verejná, anonymná, jednoetapová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi na Jesenského ulici.

Zahájenie súťaže

13. november 2020

Zasadanie poroty

marec 2021

Odovzdanie súťažných návrhov

december 2020

Vyhlásenie výsledkov

marec 2021

Víťazná projekčná kancelária

OON Design