Prejsť na obsah
01. 02. 2024

Za nami sú prvé tohtoročné stretnutia s architektonickou obcou a novinármi

V etape tvorby Návrhu územného plánu sa snažíme zahrnúť pripomienky ku Konceptu z roku 2018, ale aj aktualizované informácie. Návrh by mal komplexne riešiť výstavbu a rozvoj celého mesta na ďalšie zhruba 20-ročné obdobie. Preto nepoľavujeme a aj v novom roku pokračujeme so stretnutiami s obyvateľmi a obyvateľkami Košíc. Územný plán je spoločenská dohoda o tom, ako bude naše mesto vyzerať v budúcnosti. Ako plánovači preto pracujeme na dobrej komunikácii a vyvažovaní rôznych záujmov a predstáv o budúcnosti Košíc.

Čo máme za sebou?

Predstavili sme proces dopracovania Návrhu nového územného plánu odbornej verejnosti a novinárom. Pri stretnutí s odbornou verejnosťou bolo dôležité iniciovať obojstrannú debatu. Zo stretnutia s novinármi si sľubujeme vecnú informovanosť o územnom pláne širokej košickej verejnosti. Predstavili sme základné témy obsahu nového Návrhu územného plánu, priblížili sme jeho budúci digitálny formát a užívateľskú prívetivosť nového územného plánu, ktorú cielene sledujeme. Sú v ňom premietnuté závery zo súborného stanoviska, ktoré vychádzajú z oboch konceptov územného plánu a jeho pripomienkovania. Pre lepšiu čitateľnosť a porovnanie odporúčame pracovať s mapou na stránke www.planprekosice.sk.

Čo nás ešte čaká?

Dokončenie Návrhu územného plánu sa plánuje v 2. štvrťroku tohto roku. Nasledovať bude jeho prezentácia v rámci verejného prerokovania, ktorá bude trvať tri až štyri mesiace, súčasťou bude verejné prerokovanie. V tomto období bude mať každý možnosť spripomienkovať Návrh. Termíny a spôsob jeho pripomienkovania budú zverejnené v blízkej dobe. Po vyhodnotení sa prijaté pripomienky zapracujú do finálneho Návrhu, ktorý sa v roku 2025 predloží na kontrolu okresnému úradu.

Ako sa môže zapojiť verejnosť?

Najväčšie zapojenie širokej verejnosti prebehne už toto leto pri pripomienkovaní Návrhu prostredníctvom výstavy, účasti verejnosti na prerokovaní a formulovania pripomienok. Oddelenie útvar hlavného architekta spolu s občianskym združením Spolka budú organizovať sprievodný program formou komentovaných prehliadok v priestoroch výstavy, diskusií a iných podujatí.